ĐÔNG Y - THUỐC NAM
14-01-2012, 12:00:00 AM


> >

Tác dụng trị bệnh của rau càng cua

Bacsigiadinh.vn - Vị chua chua ngọt ngọt của dầu giấm quyện vào mùi thơm của thịt bò xào, vị béo ngậy của trứng và mùi hăng hăng đặc trưng của mớ rau càng cua mọc sau hè là món ăn khó quên...

Rau càng cua (Peperomia pellucid) h? h? tiêu - Piperaceae. Rau thu?c lo?i th?o, thân ch?a nhi?u nu?c hoi nh?t, nh? và nh?n, lá hình trái tim nh?n có màu xanh trong. Hoa m?c thành chùm dài ? d?u cây. Thu?c nhóm cây thân c?, s?ng thích h?p ? nh?ng noi ?m u?t, du?i chân tu?ng, trên dá, thu?ng khai hoa vào tháng giêng hay tháng 8 âm l?ch, s?c s?ng m?nh, h?t r?t nh? nên d? phân tán noi xa, khi g?p di?u ki?n thích h?p s? lên cây và lan r?ng ra.

V? m?n, ng?t, chua, l?n giòn giòn, dai dai c?a rau làm thành món rau tr?n r?t ngon. Rau càng cua còn có th? tr?n chung v?i các lo?i rau khác nhu rau sam, rau thom..., ch?m v?i nu?c cá kho hay th?t kho. Chính v? chua chua c?a lo?i rau này khi ch?m v?i nu?c kho m?n s? t?o c?m giác r?t ngon mi?ng. Là lo?i rau giàu dinh du?ng, d?c bi?t beta-caroten (ti?n vitamin A), nên thu?ng du?c ch? bi?n thành nhi?u món an dân dã b? du?ng.
 
 ?nh: H? Huy
 
Theo luong y Nguy?n Phu?c Thành, rau càng cua tuy cung c?p nhi?u ch?t nhung l?i ít nang lu?ng, thích h?p cho ngu?i gi?m béo, còn du?c dùng làm v? thu?c. Trong rau ch?a nhi?u ch?t s?t, giúp b? sung cho ngu?i thi?u máu do thi?u s?t. Các ch?t kali, magiê trong rau t?t cho tim m?ch và huy?t áp cung nhu góp ph?n trong vi?c ch?a b?nh dái tháo du?ng, táo bón, cao huy?t áp...
 
? các nu?c phuong tây, ngu?i ta xem rau càng cua nhu m?t th? c? d?i. Ngu?i ta có th? nghi?n lá ra dùng d?p tr? s?t rét, dau d?u, d?ch nh?y t? lá dùng u?ng tr? dau b?ng. T?i Trung Qu?c, toàn cây rau này du?c dùng làm thu?c tr? dau nh?c kh?p, dòn ngã và du?c vò nát d?p lên da tr? ph?ng do l?a ho?c nu?c sôi.
 
Theo Ðông y, rau càng cua v? d?ng, tính bình, có tác d?ng thanh nhi?t, gi?i d?c, ho?t huy?t, tan máu ?; thu?ng dùng d? ch?a các b?nh nhi?m trùng du?ng hô h?p, viêm ru?t th?a, viêm gan, viêm d? dày - ru?t, tiêu hóa kém. Ngoài ra rau còn du?c dùng ngoài ch?a r?n c?n, nh?t l?, ch?n thuong sung dau, có tác d?ng ch?a tr? b?nh ngoài da r?t t?t, nh?t là b?nh gh? l? (giã nát, v?t l?y nu?c, b? sung chút mu?i và ch?m vào v?t thuong; da s? mau lành, li?n mi?ng). C?n tham kh?o thêm ý ki?n nhà chuyên môn khi s? d?ng.
 
Luu ý: trong khi s? d?ng không du?c d? nh?a m? cây rau này b?n vào m?t. - TNO

Tác dụng trị bệnh của rau càng cua, che bien rau tron day dinh duong, thuc pham bo sung chat sat, thuc pham tot cho tim mach và huyet ap, chua benh đái tháo đường, táo bón, cao huyết áp, trị đau bụng

Ý KIẾN
Tên  
Địa chỉ  
Email    
Tiêu đề  
Ý kiến
Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
kham-trong-nuoc kham-quoc-te
TÌM MUA XE NHANH
Xe
Giá
Hãng
Dòng
Tĩnh
Tin Tức
Phòng Bệnh
Giới Tính
Dinh Dưỡng
Tivi Bác sĩ
Kiến Thức Y Học
Từ Điển
Sổ Tay Sức Khỏe
Đăng nhậpX
Email đăng nhập:
Mật khẩu: