30/12/2011 3:21:31 CH

Ác tính

Là từ dùng để chỉ sự phát triển nhanh chóng hoặc một cách bất thường của bệnh, dễ đưa đến tử vong. Từ này thường dùng để chỉ ung thư, hoặc một số tình trạng bệnh lý nặng khác. Vi dụ : cao huyết áp ác tính, hen ác tính, bạch hầu ác tính, cúm ác tính…

http://bsgd_moi.com

Share this:

Bình luận

小女人怎么成为丰满的大女人是女性们一直在探讨的话题丰胸产品。经过前辈们的经验累积,现在我们总算总结出了小女人丰胸的丰胸秘籍!那就是饮食补充丰胸产品粉嫩公主+穴位按摩+丰胸产品来丰胸丰胸方法,在了解这套丰胸方法之前,我们一起来看看究竟是什么原因,让我们胸“大”不起来呢丰胸效果