30/12/2011 3:13:36 CH

Aids/Sida

Là từ viết tắt của từ tiếng Anh "Aquired Immuno-deficience syndrome ", còn SIDA là viết tắt của từ tiếng Pháp "Syndrome immuno-deficienceù acquis". Tất cả nói lên hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải (thường là HIV).

bsgd_moi.vn

   
   

 

Share this:

Bình luận

小女人怎么成为丰满的大女人是女性们一直在探讨的话题丰胸产品。经过前辈们的经验累积,现在我们总算总结出了小女人丰胸的丰胸秘籍!那就是饮食补充丰胸产品粉嫩公主+穴位按摩+丰胸产品来丰胸丰胸方法,在了解这套丰胸方法之前,我们一起来看看究竟是什么原因,让我们胸“大”不起来呢丰胸效果